Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.

Zpět
Telefon: 774 650 134 Identifikátor 2873330
Email: tlachova@cprhodonin.cz Druh služby: Osobní asistence
Adresa:
  • Štefánikova 288, Hodonín, Hodonín 69501
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.cprhodonin.cz Název: Osobní asistence
Charakteristika: Osobní asistence je terénní sociální služba, určená pro lidi, kteří z důvodu věku či zdravotního postižení potřebují pomoc např. s mytím a koupáním, oblékáním, přemísťováním, pohybem, zajištěním chodu domácnosti aj. Osobní asistence podporuje život v doma, pomáhá pečujícím osobám (rodina, blízké osoby). Cílem osobní asistence je umožnit využívání běžně dostupných veřejných služeb a zůstat doma mezi blízkými ve svém okolí.

Službu poskytujeme dětem a mladým lidem od 1 roku do 35 let s kombinovaným, fyzickým, mentálním a zdravotním postižením – především s poruchou autistického spektra. Smyslem služby je podporovat soběstačnost uživatele a usnadňovat mu život v přirozeném prostředí. Služba je poskytována neomezeně.

Místa poskytování služby


Zpět