Elektronický katalog sociálních služeb

Slezská diakonie

Telefon:
734 437 319
Identifikátor:
2346070
Email:
vedouci.eliada@slezskadiakonie.cz
Druh služby:
Osobní asistence
Adresa:
  • Kamenná 184/11, Štýřice, Brno 63900
Poskytovaná od:
15. 06. 2005
Název:
ELIADA Brno, osobní asistence
Charakteristika:
Osobní asistence je terénní sociální služba, určená pro lidi, kteří z důvodu věku či zdravotního postižení potřebují pomoc např. s mytím a koupáním, oblékáním, přemísťováním, pohybem, zajištěním chodu domácnosti aj. Osobní asistence podporuje život v doma, pomáhá pečujícím osobám (rodina, blízké osoby). Cílem osobní asistence je umožnit využívání běžně dostupných veřejných služeb a zůstat doma mezi blízkými ve svém okolí.

Pomocí dlouhodobé asistence podporujeme klienty v řadě praktických činností. Jedná se například o pomoc při osobní hygieně, oblékání, doprovody, učení, nebo hru s vrstevníky. V neposlední řadě se zaměřujeme i na aktivizaci klienta s cílem dosáhnout co největšího možného rozvoje.

Místa poskytování služby


Zpět