Elektronický katalog sociálních služeb

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace

Telefon:
516 481 251
Identifikátor:
7992285
Email:
info@cssletovice.cz
Druh služby:
Pečovatelská služba
Adresa:
  • J. Haška 1082/12, Letovice, Letovice 67961
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
Charakteristika:
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní sociální služba, určená pro lidi, kteří z důvodu věku či zdravotního postižení potřebují pomoc např. s mytím a koupáním, oblékáním, přemísťováním, pohybem, zajištěním chodu domácnosti aj. Pečovatelská služba je určená i pro rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba podporuje život doma, pomáhá pečujícím osobám (rodina, blízké osoby). Cílem pečovatelské služby je umožnit využívání běžně dostupných veřejných služeb a zůstat doma mezi blízkými ve svém okolí.

Pomáháme uživatelům v nepříznivé sociální situaci žít plnohodnotný život s komplexní formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při zvládání každodenních úkonů péče o vlastní osobu a domácnost. Našim cílem je poskytovat pečovatelskou službu tak, aby se stala přirozenou součástí každodenního života v souladu s lidskými právy a zachováním lidské důstojnosti. Poskytování pečovatelské služby lze kombinovat s péčí rodiny.Provozní doba poskytování služby je denně od 7:00 do 20:00 hod.

Místa poskytování služby


Zpět