Elektronický katalog sociálních služeb

Paspoint, z.ú.

Telefon:
778071913
Identifikátor:
3672053
Email:
hemalova@paspoint.cz
Druh služby:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Adresa:
  • Anenská 10/10, Staré Brno, Brno 60200
Poskytovaná od:
01. 01. 2018
Název:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS
Charakteristika:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podporují dovednosti rodičů či pěstounů při řešení běžných situacích v rodině. Služba pomáhá např. v oblasti péče o děti, zajištění chodu domácnosti (zajištění stravy, platba nájemného, aj.), fungování dítěte v pěstounské rodině apod.

Naše podpora je zaměřena na rodiny s dětmi s PAS, s nově stanovenou dg. i s dg. známou delší dobu, avšak s dlouhodobě nepříznivou situací. Snažíme se zlepšit situaci uvnitř rodiny i v širším okolí, její nezávislost a samostatnost. Poskytujeme služby sociální, psychologické a speciálně pedagogické.

Místa poskytování služby


Zpět