Elektronický katalog sociálních služeb

DROM, romské středisko

Telefon:
734261450
Identifikátor:
1989346
Email:
patricie.hanzlova@drom.cz
Druh služby:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Adresa:
  • Malinovského náměstí 603/4, Brno-město, Brno 60200
Poskytovaná od:
01. 03. 2018
Název:
Sociálně aktivizační služba DROM
Charakteristika:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podporují dovednosti rodičů či pěstounů při řešení běžných situacích v rodině. Služba pomáhá např. v oblasti péče o děti, zajištění chodu domácnosti (zajištění stravy, platba nájemného, aj.), fungování dítěte v pěstounské rodině apod.

Cílem služby je stabilizovat situaci rodin s nezletilými dětmi, dosáhnout stavu, v němž rodiče či pečující osoby dokážou zajistit bezpečné a podpůrné prostředí pro fyzický a psychický rozvoj dětí, umí samostatně řešit vzniklé obtíže a aktivně jim předcházet.

Místa poskytování služby


Zpět