Elektronický katalog sociálních služeb

HoSt Home - Start Česká republika, z.ú.

Telefon:
777801405
Identifikátor:
2180524
Email:
info-brno@hostcz.org
Druh služby:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Adresa:
  • Viniční 3067/240, Židenice, Brno 61500
Poskytovaná od:
09. 11. 2007
Název:
HoSt - terénní sociální práce s rodinou v Brně
Charakteristika:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podporují dovednosti rodičů či pěstounů při řešení běžných situacích v rodině. Služba pomáhá např. v oblasti péče o děti, zajištění chodu domácnosti (zajištění stravy, platba nájemného, aj.), fungování dítěte v pěstounské rodině apod.

Při práci s rodinou se zaměřujeme především na oblasti péče o rodinu a její prostředí, vztahy v rodině, finance, bydlení a komunikaci.Naše práce probíhá v přirozeném prostředí rodiny.
Nabízíme i terénní sociální práci v režimu SPOD a dobrovolnickou spolupráci na principu "rodič pomáhá rodiči".

Místa poskytování služby


Zpět