Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.

Zpět
Telefon: 774 650 134 Identifikátor 9404064
Email: tlachova@cprhodonin.cz Druh služby: Sociální rehabilitace
Adresa:
  • Štefánikova 288, Hodonín, Hodonín 69501
Poskytovaná od: 03. 09. 2012
Web: www.cprhodonin.cz Název: Sociální rehabilitace
Charakteristika: Sociální rehabilitace je poskytována převážně osobám se zdravotním postižením či psychickým onemocněním a je zaměřena na rozvoj a udržení schopností a dovedností uživatelů, usiluje o zvýšení samostatnosti a soběstačnosti těchto osob a o rozvoj dovedností potřebných pro samostatný život a život odpovídající jejich věku. Tomu odpovídá přístup pracovníků služby a nabízené sociálně terapeutické a aktivizační činnosti.

Uživatelem může být mladý člověk od 16-35 let s lehkým, středně těžkým mentálním, fyzickým, kombinovaným postižením a jiným zdravotním postižením-převážně s poruchou autistického spektra. Ve službě si může vyzkoušet a naučit se dovednosti, které potřebuje pro samostatný život a zvýšení sebeobsluhy.

Místa poskytování služby


Zpět