Elektronický katalog sociálních služeb

Diecézní charita Brno - Služby Brno

Telefon:
733741293
Identifikátor:
1081811
Email:
celsuz@brno.charita.cz
Druh služby:
Sociální rehabilitace
Adresa:
  • třída Kpt. Jaroše 1928/9, Černá Pole, Brno 60200
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Celsuz - sociální rehabilitace
Charakteristika:
Sociální rehabilitace je poskytována převážně osobám se zdravotním postižením či psychickým onemocněním a je zaměřena na rozvoj a udržení schopností a dovedností uživatelů, usiluje o zvýšení samostatnosti a soběstačnosti těchto osob a o rozvoj dovedností potřebných pro samostatný život a život odpovídající jejich věku. Tomu odpovídá přístup pracovníků služby a nabízené sociálně terapeutické a aktivizační činnosti.

Zaměřujeme se na pomoc lidem s duševním onemocněním a dlouhodobě nezaměstnaným, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou starší 18 let. Základem naší práce je individuální práce s každým klientem. Nabízíme také skupinové aktivity. Pracujeme jak ambulantně v sídle služby, tak v terénu.

Místa poskytování služby


Zpět