Elektronický katalog sociálních služeb

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Telefon:
518 344 345
Identifikátor:
5307234
Email:
poradna@psychocentrumdomecek.cz
Druh služby:
Sociální rehabilitace
Adresa:
  • Skácelova 2711/2, Hodonín, Hodonín 69501
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Sociální rehabilitace
Charakteristika:
Sociální rehabilitace je poskytována převážně osobám se zdravotním postižením či psychickým onemocněním a je zaměřena na rozvoj a udržení schopností a dovedností uživatelů, usiluje o zvýšení samostatnosti a soběstačnosti těchto osob a o rozvoj dovedností potřebných pro samostatný život a život odpovídající jejich věku. Tomu odpovídá přístup pracovníků služby a nabízené sociálně terapeutické a aktivizační činnosti.

Posláním sociální rehabilitace je poskytovat ambulantní služby osobám s psychickým onemocněním či psychickými obtížemi. Služby jsou nabízeny prostřednictvím individuálních nebo skupinových aktivit.

Místa poskytování služby


Zpět