Terénní programy na VyškovskuZpět
Telefon: 778 744 683 Identifikátor 4035376
Email: vyskov@podaneruce.cz Druh služby: Terénní programy
Adresa:
  • náměstí Čsl. armády 1/2a, Vyškov-Město, Vyškov 68201
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.podaneruce.cz Poskytovatel: Společnost Podané ruce o.p.s.
Charakteristika: Služba terénní programy se zaměřuje především na osoby bez přístřeší, uživatele návykových nebo omamných psychotropních látek, osoby závislé na hracích automatech, osoby v sociálně vyloučených lokalitách včetně seniorů s nízkým příjmem, osob pracujících v sexbysnyse a jiných osob ohrožených sociálním vyloučením včetně dětí a mladistvých ohrožených sociálně patologickými jevy.

Služba poskytuje kontaktní a poradenské služby uživatelům návykových látek a jejich blízkým v jejich přirozeném prostředí; působí v ORP Vyškov a ORP Bučovice. Je primárně zaměřena na minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů spojených s užíváním návykových látek.

Místa poskytování služby


Zpět