Terénní programy v BrněZpět
Telefon: 543 210 802 Identifikátor 4045900
Email: street@podaneruce.cz Druh služby: Terénní programy
Adresa:
  • Renneská třída 414/36, Štýřice, Brno 63900
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.podaneruce.cz Poskytovatel: Společnost Podané ruce o.p.s.
Charakteristika: Služba terénní programy se zaměřuje především na osoby bez přístřeší, uživatele návykových nebo omamných psychotropních látek, osoby závislé na hracích automatech, osoby v sociálně vyloučených lokalitách včetně seniorů s nízkým příjmem, osob pracujících v sexbysnyse a jiných osob ohrožených sociálním vyloučením včetně dětí a mladistvých ohrožených sociálně patologickými jevy.

Služba poskytuje kontaktní a poradenské služby uživatelům návykových látek a jejich blízkým ve městě Brně a přilehlých obcích v jejich přirozeném prostředí. Je primárně zaměřena na minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů spojených s užíváním návykových látek

Místa poskytování služby


Zpět