Terénní programy na BlanenskuZpět
Telefon: 774 916 048 Identifikátor 6927954
Email: vejrostova@podaneruce.cz Druh služby: Terénní programy
Adresa:
  • Fügnerova 916/1, Blansko, Blansko 67801
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.podaneruce.cz Poskytovatel: Společnost Podané ruce o.p.s.
Charakteristika: Služba terénní programy se zaměřuje především na osoby bez přístřeší, uživatele návykových nebo omamných psychotropních látek, osoby závislé na hracích automatech, osoby v sociálně vyloučených lokalitách včetně seniorů s nízkým příjmem, osob pracujících v sexbysnyse a jiných osob ohrožených sociálním vyloučením včetně dětí a mladistvých ohrožených sociálně patologickými jevy.

Služba poskytuje kontaktní a poradenské služby uživatelům návykových látek a jejich blízkým v jejich přirozeném prostředí; působí v ORP Blansko a ORP Boskovice. Je primárně zaměřena na minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů spojených s užíváním návykových látek.

Místa poskytování služby


Zpět