Elektronický katalog sociálních služeb

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Telefon:
731 626 173
Identifikátor:
9219409
Email:
teren@blansko.charita.cz
Druh služby:
Terénní programy
Adresa:
  • Soukopovo náměstí 91, Doubravice nad Svitavou, Doubravice nad Svitavou 67911
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
SPONA - Společná cesta
Charakteristika:
Služba terénní programy se zaměřuje především na osoby bez přístřeší, uživatele návykových nebo omamných psychotropních látek, osoby závislé na hracích automatech, osoby v sociálně vyloučených lokalitách včetně seniorů s nízkým příjmem, osob pracujících v sexbysnyse a jiných osob ohrožených sociálním vyloučením včetně dětí a mladistvých ohrožených sociálně patologickými jevy.

Naše služba SPONA-Společná cesta aktivně vyhledává a kontaktuje osoby ohrožené jak sociálním vyloučením, tak rizikovým způsobem života. Následně s nimi řešíme jejich tíživou životní situaci, ve které si nedokáží, vlastními silami, sami pomoci.

Místa poskytování služby


Zpět