Elektronický katalog sociálních služeb

Životní situace: Potřebuji pomoc s péčí o sebe (o někoho blízkého), nemůžu (nemůže) zůstat doma

Vyhledat
km

Počet nalezených služeb: 89

Domov Horizont, příspěvková organizace

Domov Horizont, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 518612017

Email: reditel@horizontkyjov.cz

Strážovská 1096/3, Kyjov, Kyjov 69701

Služba je určena pro chlapce a muže s mentálním postižením a pro ženy s mentálním postižením. Poskytuje stravu, ubytování, ošetřovatelskou a zdravotní péči, nabízí vyplnění volného času (dílny, terapie, sportovní a kulturní vyžití) a rozvoj různých schopností uživatelů dle jejich možností.

více informací

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 515300512

Email: domov@domovtavikovice.cz

Tavíkovice 153, Tavíkovice, Tavíkovice 67140

Tavíkovice 2, Tavíkovice, Tavíkovice 67140

Pobytová celodenní sociální služba pro cílovou skupinu mentálně postižených osob nad 18 let s možným nedominujícím tělesným nebo smyslovým postižením.

více informací

Habrovanský zámek, příspěvková organizace

Habrovanský zámek, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 517305111

Email: spacil@habrovanskyzamek.cz

Habrovany 1, Habrovany, Habrovany 68301

Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba, která umožňuje dospělým osobám s tělesným postižením vyžadujícím takovou pravidelnou péči jiné osoby, kterou není možné zajistit v jejich domácím prostředí, žít v prostředí uzpůsobeném jejich potřebám. (důsledkem nemoci, úrazu...)

více informací

Ruka pro život o.p.s.

Domov Božetěchova

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 733158496

Email: info@rukaprozivot.cz

Božetěchova 11/15, Královo Pole, Brno 61200

Cílovou skupinou služby Domov Božetěchova jsou osoby se středně těžkým až těžkým mentálním postižením s diagnostikovanou poruchou autistického spektra od 18 let. Jedná se o osoby s vyšší mírou potřebné podpory. Kapacita služby je 6 uživatelů. Služba je poskytována celoročně.

více informací

Sdružení Veleta, z.s.

Domov Veleta

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 777794580

Email: kretikj@seznam.cz

Libušina třída 570/13, Kohoutovice, Brno 62300

Základem služby je poskytování sociálních a ošetřovatelských služeb dospělým občanům, kteří mají z důvodu kombinovaného postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí.

více informací

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 516465442

Email: posta@socialnisluzbysebetov.cz

Šebetov 1, Šebetov, Šebetov 67935

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace poskytuje pobytovou sociální službu pro osoby s kombinovaným postižením (osoby s převažujícím mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením) a osoby s mentálním postižením.
Od 19 let věku.

více informací

Betanie - křesťanská pomoc, z. ú.

Dům důstojného stáří

Domovy pro seniory

Telefon: 545230775

Email: betanie.brno@seznam.cz

Borky 1004/7, Maloměřice, Brno 61400

Dům důstojného stáří poskytuje od roku 2004 služby 75 seniorům. Od zahájení provozu je zde zajištěna nepřetržitá 24hodinová služba zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách. Naši uživatelé jsou senioři s různými formami fyzické či psychické nesoběstačnosti, mobilní i imobilní.

více informací

Centrum lékařské péče spol. s.r.o.

Sanatorium Vránova

Domovy pro seniory

Telefon:

Email:

Vránova 1500/172, Řečkovice, Brno 62100

více informací

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

Domovy pro seniory

Telefon: 518699513

Email: reditel@centrumproseniorykyjov.cz

Strážovská 1095/1, Kyjov, Kyjov 69701

U uživatelů v Domově pro seniory se snažíme o udržení co největší míry soběstačnosti, respektujeme jejich individualitu při zachování sociálních kontaktů a podpory společenského života. V průběhu roku pořádáme různé kulturní a společenské akce, do kterých se uživatelé mají možnost aktivně zapojit.

více informací

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace

Domovy pro seniory

Telefon: 516 481 256

Email: info@cssletovice.cz

J. Haška 1082/12, Letovice, Letovice 67961

Pokud už nemůžete být sami doma, postaráme se o Vás. Zajišťujeme ubytování, stravu a pomůžeme Vám s tím, co sami nezvládnete. Poskytujeme ošetřovatelskou péči, rehabilitační péči, širokou nabídku aktivizačních činností. Službu poskytujeme v moderním prostředí kvalifikovaným personálem.

více informací

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Domov pro seniory Znojmo

Domovy pro seniory

Telefon: 515225367

Email: domov@cssznojmo.cz

U Lesíka 3547/11, Znojmo, Znojmo 66902

U Lesíka 3547/11, Znojmo, Znojmo 66902

Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci
a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí.

více informací

Domov Božice, příspěvková organizace

Domov Božice, příspěvková organizace

Domovy pro seniory

Telefon: 515257122

Email: info@domovbozice.cz

Božice 188, Božice, Božice 67164

Posláním domova pro seniory je poskytnout pobytové sociální služby lidem, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotní a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme, popř. rozvíjíme soběstačnost, dovednosti a návyky dle individuálních potřeb.

více informací

Domov Ludmila o.p.s.

Domov pro seniory-Domov sv. Ludmily

Domovy pro seniory

Telefon: 548216386

Email: reditel@domovludmila.cz

Táborská 684/190, Židenice, Brno 61500

Našim posláním je, aby klienti prostřednictvím naší služby mohli žít důstojný a plnohodnotný život, který se co možná nejméně liší od běžného života jejich vrstevníků, a to v prostředí, které není izolováno od běžného života společnosti se zachováním všech rodinných a společenských vazeb.

více informací

Domov Matky Rosy

Domov Matky Rosy

Domovy pro seniory

Telefon: 547232535

Email: info@domaro.cz

Odbojářů 324, Rajhrad, Rajhrad 66461

Domov Matky Rosy poskytuje komplexní péči osobám nad 55 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Posláním služby je poskytování sociální péče v duchu křesťanské lásky potřebným lidem.

více informací

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace

Domovy pro seniory

Telefon: 606789079

Email: reditelka@ds-hodonin.cz

třída Bří Čapků 3273/1, Hodonín, Hodonín 69501

Služba je určena pro seniory od 65 let věku. Poskytujeme radu a pomoc k zachování dosavadního stupně soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji . Při úplné ztrátě soběstačnosti poskytujeme celodenní pomoc. Usilujeme o vytváření podmínek a příležitostí pro běžný způsob života. Usilujeme o zajištění maximální míry osobní svobody a rozhodování o svém životě.Podporujeme zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta a využívání místních služeb.

více informací

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

Domovy pro seniory

Telefon: 516426442

Email: vera.vesela@domovch.cz

Zámecká 1, Černá Hora, Černá Hora 67921

Vytváříme důstojné podmínky pro prožití a dožití pokojného stáří. Individuálním přístupem poskytujeme ošetřovatelskou a sociální péči. Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli 65 let věku a nachází se v nepříznivé sociální situaci.

více informací

Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace

Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace

Domovy pro seniory

Telefon: 732 930 818

Email: dpdfoltynova@volny.cz

Foltýnova 1008/21, Bystrc, Brno 63500

Posláním domova je celoročně poskytovat seniorům se sníženou soběstačností nepřetržitě dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám, zmírňovat negativní vlivy jejich stárnutí, podporovat je při udržování jejich tělesné a duševní kondice a přiměřené soběstačnosti.

více informací

Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace

Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace

Domovy pro seniory

Telefon: 532 197 111

Email: info@hol.brno.cz

Holásecká 864/33, Tuřany, Brno 62000

Domov se nachází v klidné lokalitě na okraji městské části Brno - Tuřany. Kapacita zařízení je 105 lůžek, z toho 69 pokojů je jednolůžkových.
Kvalita a bezpečnost poskytovaných služeb je v DSH prioritou. Domovu byl udělen certifikát Značka kvality v sociálních službách i akreditace SAK ČR.

více informací

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domovy pro seniory

Telefon: 603 168 299

Email: reditel@domovjevisovice.cz

Jevišovice 104, Jevišovice, Jevišovice 67153

Služba je určena osobám, které dosáhly věku 60 let. Hlavním cílem je zajistit klientovi důstojné a bezpečné prožití života ve stáří. Dále podpořit klienta v soběstačnosti (v oblasti hybnosti, stravování, orientace, atd.) a v oblasti zachování rozumových, smyslových a motorických dovedností.

více informací

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

Domovy pro seniory

Telefon: 531023110

Email: info@koc.brno.cz

Kociánka 1/8, Sadová, Brno 61200

Poskytujeme služby sociální péče osobám, kteří odpovídají cílové skupině a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

více informací

Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace

Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková oragnizace

Domovy pro seniory

Telefon: 547425732

Email: info@kon.brno.cz

Koniklecová 442/1, Nový Lískovec, Brno 63400

Služba je založena na individuálním přístupu, podporuje uživatele v co nejdelším udržení stávající soběstačnosti a v zachování přirozených rodinných a jiných sociálních vazeb. Při péči poskytované uživatelům jsou využívány prvky konceptů biografie, bazální stimulace a paliativního přístupu.

více informací