Elektronický katalog sociálních služeb

Životní situace: Potřebuji pomoc s péčí o sebe (o někoho blízkého), nemůžu (nemůže) zůstat doma

Vyhledat
km

Počet nalezených služeb: 85

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.

Stacionář Vlaštovka

Denní stacionáře

Telefon: 774 650 134

Email: tlachova@cprhodonin.cz

Anenská 4003/9, Hodonín, Hodonín 69501

Uživatelům od 1 roku do 26 let s kombinovaným, mentálním, tělesným a zdravotním postižením převážně s poruchou autistického spektra poskytujeme odbornou péči, fyzioterapii, podpůrné terapie a povinné školní vzdělávání. Zajišťujeme svozovou službu do stacionáře a zpět domů.

více informací

Centrum Kociánka

DOZP

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 775 404 067

Email: magdalena.pospisilova@kocianka.cz

Kociánka 93/2, Královo Pole, Brno 61200

V prostředí menších domácností poskytujeme nezbytnou pomoc a individuální podporu při získávání a upevňování dovedností, které pomohou uživatelům začlenit se do běžného života. Věková hranice uživatelů je 6 až 40 let. Pro děti s nařízenou ústavní výchovou vytváříme bezpečný a podnětný domov se zajištěním výchovných, vzdělávacích, materiálních a dalších potřeb.

více informací

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 545558132

Email: palecek@centrumchrlice.cz

Chrlické náměstí 2/2, Chrlice, Brno 64300

Charakteristika služby viz registr poskytovatelů sociálních služeb: file:///C:/Users/rozborilova/Downloads/Popis_realizace_poskytovani_socialnich_sluzeb_CSS_Chrlice_-_DOZP%20(1).pdf

více informací

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Nojmánek

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 541421917

Email: mazurova@cssbrno.cz

Neumannova 251/11, Pisárky, Brno 60200

Domov se snaží umožnit prožití důstojného a plnohodnotného způsobu života uživatelů s důrazem na využívání přirozených vztahových vazeb, udržení a rozvíjení vztahů s rodinami a přáteli, a to prostřednictvím skupinové či individuální podpory, při respektování individuality každého uživatele.

více informací

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Srdíčko

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 541421917

Email: mazurova@cssbrno.cz

Šelepova 2231/5, Žabovřesky, Brno 60200

Podporujeme samostatnost, soběstačnost a prosazování vlastní vůle klientů na základě individuálních potřeb a možností, zájmů a zálib. Učíme uživatele chápat svět kolem nás a společně v něm žít. Poskytujeme službu tak, aby klient mohl i přes její užívání vedl co nejsamostatnější život.

více informací

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Tereza

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 541421917

Email: mazurova@cssbrno.cz

Terezy Novákové 1947/62a, Řečkovice, Brno 62100

Usilujeme o smysluplný a plnohodnotný život našich uživatelů s možností zachování vztahů s rodinou. Snažíme se o rozvoj rozumový, duševní a citový s ohledem na co nejvyšší míru samostatnosti a prosazování vůle na základně individuálních potřeb a přání jednotlivých uživatelů služby.

více informací

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 541421917

Email: mazurova@cssbrno.cz

Schodová 1292/18, Černá Pole, Brno 60200

Vytváříme stabilní zázemí, které uživatelům služby poskytne plnohodnotnou náhradu rodinného prostředí. Snahou domova je zajistit uživatelům prožití takového života, který se co nejvíce blíží životu jejich vrstevníků v přirozeném sociálním prostředí.

více informací

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Domov Betlém pro osoby s těžkým tělesným postižením

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 519419848

Email: reditel@betlem.org

Císařova 394/27, Klobouky u Brna, Klobouky u Brna 69172

V domově Betlém pro osoby se zdravotním postižením pomáháme dospělým lidem s těžkým tělesným postižením žít běžným způsobem života. Vytváříme prostor pro individualitu obyvatel v malé domácnosti v přirozeném prostředí obce. Spolupracujeme s rodinami, přáteli a odborníky.

více informací

Domov Horizont, příspěvková organizace

Domov Horizont, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 518612017

Email: reditel@horizontkyjov.cz

Strážovská 1096/3, Kyjov, Kyjov 69701

Služba je určena pro chlapce a muže s mentálním postižením a pro ženy s mentálním postižením. Poskytuje stravu, ubytování, ošetřovatelskou a zdravotní péči, nabízí vyplnění volného času (dílny, terapie, sportovní a kulturní vyžití) a rozvoj různých schopností uživatelů dle jejich možností.

více informací

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 515300512

Email: domov@domovtavikovice.cz

Tavíkovice 153, Tavíkovice, Tavíkovice 67140

Tavíkovice 2, Tavíkovice, Tavíkovice 67140

Pobytová celodenní sociální služba pro cílovou skupinu mentálně postižených osob nad 18 let s možným nedominujícím tělesným nebo smyslovým postižením.

více informací

Habrovanský zámek, příspěvková organizace

Habrovanský zámek, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 517305111

Email: spacil@habrovanskyzamek.cz

Habrovany 1, Habrovany, Habrovany 68301

Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba, která umožňuje dospělým osobám s tělesným postižením vyžadujícím takovou pravidelnou péči jiné osoby, kterou není možné zajistit v jejich domácím prostředí, žít v prostředí uzpůsobeném jejich potřebám. (důsledkem nemoci, úrazu...)

více informací

Paprsek, příspěvková organizace

Paprsek, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 516 478 444

Email: reditel@paprsek.eu

K Čihadlu 679, Velké Opatovice, Velké Opatovice 67963

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením – muži a ženy ve věku od 19 let s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením.
Osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci a pomoc není možné zajistit v domácím prostředí, nebo zajištěním terénní nebo ambulantní služby.

více informací

Ruka pro život o.p.s.

Domov Božetěchova

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 733158496

Email: info@rukaprozivot.cz

Božetěchova 11/15, Královo Pole, Brno 61200

Cílovou skupinou služby Domov Božetěchova jsou osoby se středně těžkým až těžkým mentálním postižením s diagnostikovanou poruchou autistického spektra od 18 let. Jedná se o osoby s vyšší mírou potřebné podpory. Kapacita služby je 6 uživatelů. Služba je poskytována celoročně.

více informací

Sdružení Veleta, z.s.

Domov Veleta

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 777794580

Email: kretikj@seznam.cz

Libušina třída 570/13, Kohoutovice, Brno 62300

Základem služby je poskytování sociálních a ošetřovatelských služeb dospělým občanům, kteří mají z důvodu kombinovaného postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí.

více informací

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Telefon: 516465442

Email: posta@socialnisluzbysebetov.cz

Šebetov 1, Šebetov, Šebetov 67935

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace poskytuje pobytovou sociální službu pro osoby s kombinovaným postižením (osoby s převažujícím mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením) a osoby s mentálním postižením.
Od 19 let věku.

více informací