Klíčové slovo: Drogy

Vyhledat
km

Počet nalezených služeb: 92

Přechodové byty v Brně

agapo

Chráněné bydlení

Bayerova 575/5, Veveří, Brno 60200

Merhautova 1010/140, Černá Pole, Brno 61300

Služba je určena lidem s duševním onemocněním (specificky s diagnózou závislosti primárně na nelegálních drogách), kteří jsou bezprostředně ohroženi bezdomovectvím a mají zájem aktivně řešit svoji situaci. Služba je poskytována ve 2 bytech 1 + 1 v běžné bytové zástavbě.

více informací


Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji

agapo

Kontaktní centra

Hilleho 1842/5, Černá Pole, Brno 60200

náměstí Čsl. armády 1/2a, Vyškov-Město, Vyškov 68201

Fügnerova 916/1, Blansko, Blansko 67801

Služba je určena pro ambulantní léčbu klientů, kteří se potýkají s drogovou závislostí a alkoholismem.Klienti substitučního programu patří mezi těžké uživatele heroinu, prioritním cílem programu je začlenit tyto uživatele do substituční léčby, která jednoznačně snižuje zdravotní i sociální rizika.

více informací


Kontaktní centrum ve Znojmě

agapo

Kontaktní centra

Horní Česká 236/4, Znojmo, Znojmo 66902

Služba poskytuje kontaktní a poradenské služby uživatelům návykových látek a jejich blízkým v ORP Znojmo. Je primárně zaměřena na minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů spojených s užíváním návykových látek a na podporu motivace ke změně životního stylu.

více informací


Kontaktní centrum v Brně

agapo

Kontaktní centra

Vídeňská 225/3, Štýřice, Brno 63900

Služba poskytuje kontaktní a poradenské služby uživatelům návykových látek a jejich blízkým ve městě Brně. Je primárně zaměřena na minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů spojených s užíváním návykových látek a na podporu motivace ke změně životního stylu.

více informací


NZDM v Blansku

agapo

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Sadová 149/2, Blansko, Blansko 67801

Služba nabízí podporu a odbornou pomoc dospívajícím lidem z Blanska a přilehlých obcí v obtížných životních situacích. Zaměřuje se na jejich sociální začlenění, zmírnění negativních dopadů rizikového chování a poskytnutí pomoci při zvládání krizí a obtížných situací v jejich každodenním životě.

více informací


NZDM v Brně

agapo

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Václavská 31/15, Staré Brno, Brno 60300

Václavská 225/13, Staré Brno, Brno 60300

Palackého třída 195/33, Královo Pole, Brno 61200

Služba nabízí podporu a odbornou pomoc dospívajícím lidem z Brna v obtížných životních situacích. Zaměřuje se na jejich sociální začlenění, zmírnění negativních dopadů rizikového chování a poskytnutí pomoci při zvládání krizí a obtížných situací v jejich každodenním životě.

více informací


Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu

agapo

Odborné sociální poradenství

Špitálka 91/23, Trnitá, Brno 60200

Služba poskytuje sociální, poradenskou a terapeutickou podporu uživatelům návykových látek ve vězení a v následné péči. Cílem služby je dosáhnout pozitivních změn, podpořit pozitivní potenciál jejich rodin a žádoucí vliv přirozených komunit a předcházet tak recidivám kriminálního chování.

více informací


Poradenské centrum v Brně

agapo

Odborné sociální poradenství

Vídeňská 225/3, Štýřice, Brno 63900

Služba nabízí komplexní pomoc pro lidi, kteří se dostali do problémů v souvislosti s užíváním návykových látek a/nebo svým duševním onemocněním a spolupracuje s nimi na zlepšení jejich sociální situace, vztahů s blízkými i širším okolím. Cílem je co nejširší zapojení klientů do společnosti.

více informací


Centrum poradenství v Brně

agapo

Odborné sociální poradenství

Hapalova 1490/22, Řečkovice, Brno 62100

Posláním poradny je poskytovat odborné a komplexní poradenství lidem, kteří se dostali do přímého ohrožení drogami i jinými společensky nežádoucími jevy a lidem jim blízkým. Posláním služby je i předcházení výše uvedeným problémům, tedy prevence rizikových forem chování.

více informací


Terapeutické centrum na Bratislavské

agapo

Odborné sociální poradenství

Bratislavská 250/69, Zábrdovice, Brno 60200

Služba pracuje s klienty z vyloučených lokalit, především z řad romské minority. Substituční léčba je cílena na uživatele opiátových drog, kteří tyto drogy již brát nechtějí a zároveň nechtějí nebo nemohou abstinovat.. Ambulantní léčba je určena lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek.

více informací


Doléčovací centrum v Brně

agapo

Služby následné péče

Hapalova 1490/22, Řečkovice, Brno 62100

Posláním služby je podpořit klienty, kteří absolvovali léčbu závislosti na nealkoholových drogách v jejich osobní stabilizaci,začlenění do společnosti a zvládání nároků běžného života. Základním cílem doléčovacího programu je postupné uschopnění a stabilizace klientů v podstatných oblastech života.

více informací


Terénní programy na Vyškovsku

agapo

Terénní programy

náměstí Čsl. armády 1/2a, Vyškov-Město, Vyškov 68201

Služba poskytuje kontaktní a poradenské služby uživatelům návykových látek a jejich blízkým v jejich přirozeném prostředí; působí v ORP Vyškov a ORP Bučovice. Je primárně zaměřena na minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů spojených s užíváním návykových látek.

více informací


Terénní programy v Brně

agapo

Terénní programy

Renneská třída 414/36, Štýřice, Brno 63900

Služba poskytuje kontaktní a poradenské služby uživatelům návykových látek a jejich blízkým ve městě Brně a přilehlých obcích v jejich přirozeném prostředí. Je primárně zaměřena na minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů spojených s užíváním návykových látek

více informací


Terénní programy na Blanensku

agapo

Terénní programy

Fügnerova 916/1, Blansko, Blansko 67801

Služba poskytuje kontaktní a poradenské služby uživatelům návykových látek a jejich blízkým v jejich přirozeném prostředí; působí v ORP Blansko a ORP Boskovice. Je primárně zaměřena na minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů spojených s užíváním návykových látek.

více informací


Armáda spásy, Komunitní centrum Dživipen

Armáda spásy v České republice, z.s.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Körnerova 221/1, Zábrdovice, Brno 60200

Posláním naší služby je prostřednictvím individuálního setkávání, výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností pracovat na nepříznivé sociální situaci našich uživatelů, kteří chtějí spolupracovat a tuto svou situaci aktivně řešit.

více informací


Armáda spásy, Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Jonáš

Armáda spásy v České republice, z.s.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Kubíčkova 878/21, Bystrc, Brno 63500

Posláním naší služby je prostřednictvím individuálního setkávání, výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností pracovat na nepříznivé sociální situaci našich uživatelů, kteří chtějí spolupracovat a tuto svou situaci aktivně řešit.

více informací


Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Staňkova

Armáda spásy v České republice, z.s.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Staňkova 354/4, Ponava, Brno 60200

Posláním naší služby je prostřednictvím individuálního setkávání, výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností pracovat na nepříznivé sociální situaci našich uživatelů, kteří chtějí spolupracovat a tuto svou situaci aktivně řešit.

více informací


Poradna pro ženy a dívky

Centrum naděje a pomoci z.s.

Odborné sociální poradenství

Vodní 258/13, Staré Brno, Brno 60200

Poradna pro ženy a dívky poskytuje odborné sociální poradenství osobám v nepříznivé sociální situaci, která vznikla v souvislosti s neplodností, těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím. Služba odborného sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich situace a umí odborně řešit příčiny obtížných sociálních situací osob. Podporujeme rodinu v celém jejím spektru a chráníme život od početí po přirozenou smrt.

více informací