Klíčové slovo: Péče o seniory

Vyhledat
km

Počet nalezených služeb: 202

Centrum denních služeb

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Centra denních služeb

Telefon: 739 389 088

Email: svobodova.m@cssznojmo.cz

Mikulášské náměstí 482/12, Znojmo, 66902 Znojmo

Posláním Centra denních služeb je nabízení individuální podpory a pomoci osobám, které splňují cílovou skupinu. Za pomoci sociální služby mohou tyto osoby i nadále žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a udržovat vztahy, které jsou pro ně důležité.

více informací

Centrum denních služeb Brno

Diakonie ČCE - středisko v Brně

Centra denních služeb

Telefon: 541 248 401

Email: cdsb@diakoniebrno.cz

Hrnčířská 894/27, Veveří, 60200 Brno

Posláním Centra denních služeb Brno je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami doma. Program centra je založen na přirozeném a obvyklém rytmu dne, na podpoře soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností klientů.

více informací

Centrum denních služeb Slavkov u Brna

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Centra denních služeb

Telefon: 734435125

Email: cds.slavkov@hodonin.charita.cz

Polní 1444, Slavkov u Brna, 68401 Slavkov u Brna

Umožňujeme lidem, kt. již nemohou po celý den zůstat sami doma, aby část dne prožili v centru a v odpoledních hodinách se vrátili zpět domů. Je jim zajištěna veškerá péče, kterou potřebují a zároveň u nás mají možnost setkat se s jinými lidmi, popovídat si a zajímavým způsobem prožít svůj volný čas

více informací

Centrum denních služeb

Charita Vyškov

Centra denních služeb

Telefon: 728 729 997

Email: michal.novotny@vyskov.charita.cz

Kostelní 406/2, Vyškov-Město, 68201 Vyškov

Centrum denních služeb je služba, která umožňuje svým uživatelům smysluplně trávit svůj volný čas, zapojit se do společnosti a předcházet tak sociální izolovanosti. Klienti jsou vedeni k samostatnosti a ke zvládání základních úkonů péče o vlastní osobu a k rozvíjení jejich schopností.

více informací

Centrum denních služeb Homediss

Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Centra denních služeb

Telefon: 518352357

Email: reditelka@homediss.cz

Polní 4004/12, Hodonín, 69501 Hodonín

„ Chci zůstat doma.“
Cítíte se sami? Máte pocit opuštěnosti a zbytečnosti? Pokud ano, je tady pro Vás služba Centra denních služeb Homediss. V rámci této služby posilujeme dovednosti při každodenních činnostech, např.trénujeme paměť, procvičujeme ruce, zpíváme.Zajišťujeme úlevu pečující rodině.

více informací

Statutární město Brno, městská část Brno-střed, pečovatelská služba

Statutární město Brno

Centra denních služeb

Telefon: 542 526 335

Email: katerina.jilkova@brno-stred.cz

Lipová 242/31, Pisárky, 60200 Brno

více informací

Statutární město Brno-ÚMČ Žabovřesky, odbor pečovatelské služby

Statutární město Brno

Centra denních služeb

Telefon: 541 261 213

Email: ps.gracova@zabovresky.cz

Horova 200/77, Žabovřesky, 61600 Brno

více informací

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Denní stacionáře

Telefon: 518612260

Email: reditel@css-kyjov.cz

třída Palackého 67/7, Kyjov, 69701 Kyjov

třída Palackého 67/7, Kyjov, 69701 Kyjov

třída Palackého 67/7, Kyjov, 69701 Kyjov

Naše služba je zaměřena na seniory nad 65 let a osoby zdravotně postižené nad 19 let z Kyjova a okolních obcí. Uživatelé nabízíme odvoz do/ze služby, stravu ve formě obědů v jídelně DPS, cvičení v tělocvičně a využití kulturních akcí pořádaných ve městě Kyjově a okolí nebo zaměstnanci DS.

více informací

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Nojmánek

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Denní stacionáře

Telefon: 541421917

Email: mazurova@cssbrno.cz

Neumannova 251/11, Pisárky, 60200 Brno

Prostřednictvím skupinové či individuální podpory v zájmových kroužcích a pomocí dalších různorodých aktivit s uživateli sociální služby se zařízení zaměřuje na zdokonalování znalostí a dovedností vedoucí k seberealizaci, soběstačnosti a samostatnosti v přirozeném sociálním prostředí.

více informací

EFFETA denní stacionář Brno

Diecézní charita Brno - Služby Brno

Denní stacionáře

Telefon: 544423044

Email: karel.weishaupel@brno.charita.cz

Strnadova 2414/14, Líšeň, 62800 Brno

Služba poskytuje dospělým lidem s lehkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením možnost se aktivně zapojovat do denních aktivit. Služby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti klientů, nabídku aktivního a zajímavého naplnění času a na začleňování klientů do běžné společnosti.

více informací

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Denní stacionáře

Telefon: 735166567

Email: m.hruba@dsbreclav.cz

Na Pěšině 2842/13, Břeclav, 69003 Břeclav

Službu nabízíme seniorům od 60 let, kteří jsou schopni žít ve svém přirozeném prostředí avšak potřebují dopomoc či dohled při některých běžných denních činnostech. Nabízíme např. společnost vrstevníků, paměťová cvičení, procvičování těla, výlety, procházky a popř. dopravu do vzdálenosti 10 km aj.

více informací

Domov OLGA

Hnutí Humanitární Pomoci

Denní stacionáře

Telefon: 516418727

Email: olga@hhp.cz

L. Janáčka 2184/15, Blansko, 67801 Blansko

Denní stacionář umožňuje svým klientům pravidelnou docházku a pravidelný kontakt se společností a rozvíjení sociálních a pracovních návyků. Umožňujeme klientům smysluplným způsobem strávit tu část dne, kterou zdraví lidé zpravidla tráví v zaměstnání.

více informací

Pečovatelská služba Ivančice - denní stacionář

Město Ivančice

Denní stacionáře

Telefon: 546123402

Email: psivancice@seznam.cz

Na úvoze 1425/5, Ivančice, 66491 Ivančice

Denní stacionář má své sídlo na adrese: Na Úvoze 1425/5, Ivančice. Kontakt: 546 123 402. Provozní doba: pondělí až pátek 7.00-15.00 hod. Službu poskytujeme ve správním obvodu obce s rozšířenou působností na základě smluvního ujednání o výkonu ambulantní služby v denním stacionáři (ORP Ivančice).

více informací