Elektronický katalog sociálních služeb

Klíčové slovo: Péče o umírající

Vyhledat
km

Počet nalezených služeb: 8

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni

Krizová pomoc

Telefon: 541421917

Email: mazurova@cssbrno.cz

Masná 134/3b, Trnitá, Brno 60200

Krizová pomoc je bezprostřední poskytnutí rady, pomoci, podpory osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života a přechodně nemohou nebo nejsou schopni v daném okamžiku svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami. Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně.

více informací

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Charitní krizová pomoc

Krizová pomoc

Telefon: 516 417 351

Email: krizovapomoc@blansko.charita.cz

Komenského 2366/19, Blansko, Blansko 67801

Krizová pomoc pomáhá lidem, kteří právě prožívají krizovou situaci, tj. pociťují problém, který nemohou řešit vlastními silami ani za pomoci svého blízkého okolí. Poskytujeme jim porozumění, podporu, doprovázení a zplnomocnění k překonání krizové situace a zvládnutí svých těžkostí.

více informací

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo

Tereza - krizová pomoc Znojmo

Krizová pomoc

Telefon: 736529292

Email: tereza@znojmo.charita.cz

Dolní Česká 313/1, Znojmo, Znojmo 66902

Jsme tu pro osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a pro oběti domácího násilí. Poskytujeme motivační a podpůrné rozhovory, pomáháme při řešení nepříznivé životní situace, se kterou si klienti sami nevědí rady.

více informací

SPONDEA, z.ú.

SPONDEA, o.p.s.

Krizová pomoc

Telefon: 541 235 511

Email: krizovapomoc@spondea.cz

Sýpka 1351/25, Černá Pole, Brno 61300

Spondea poskytuje krizovou intervenci a psychologické i sociálně-právní poradenství dětem, dospívajícím a studentům do 26 let, kteří se dostali do náročné životní situace. Takovou situací může být např. prožití traumatické události (úmrtí v rodině, autonehoda, napadení, šikana).

více informací

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospicová poradna při Hospici sv. Alžběty

Odborné sociální poradenství

Telefon: 543 421 493

Email: vlkojan@hospicbrno.cz

Kamenná 207/36, Štýřice, Brno 63900

Odborné sociální poradenství nabízí podporu, radu a informace ke zmírnění, zvládání a řešení tíživých sociálních situací, ve kterých se nacházejí nevyléčitelně nemocní nebo umírající, jejich blízcí a osoby pozůstalé. Cílem je zvyšovat kompetence, dovednosti a schopnosti pečujících osob pro péči o svého blízkého. Dále mírnit dopad onemocnění na život nevyléčitelně nemocných a podporovat pečující při doprovázení nemocného v posledních dnech života a po úmrtí nabízet pomoc pozůstalým.

více informací

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Rajhrad

DLBsH Rajhrad

Odlehčovací služby

Telefon: 737230774

Email: jarmila.rychnovska@rajhrad.charita.cz

Jiráskova 47, Rajhrad, Rajhrad 66461

Odlehčovací služby poskytované v hospici jsou určeny těžce nemocným a umírajícím. Služba je poskytována s důrazem na kvalitu prožívaného času a možnost doprovázení blízkými.

více informací

Dům pro Julii, z.ú.

Dům pro Julii

Odlehčovací služby

Telefon: 733 552 752

Email: radka@dumprojulii.com

Chudčická 1348/21, Bystrc, Brno 63500

více informací

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Terénní odlehčovací služba

Odlehčovací služby

Telefon: 737 073 906

Email: tos@hospicbrno.cz

Kamenná 207/36, Štýřice, Brno 63900

Odlehčovací služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek k dočerpání sil pro další péči, orientace pečujících osob v oblasti péče o blízkého, možnosti využití kompenzačních pomůcek, postup při uplatňování nároku na příspěvek na péči, a také poskytnutí emoční podpory pečujícím.

více informací

;