Elektronický katalog sociálních služeb

Klíčové slovo: Závislost

Vyhledat
km

Počet nalezených služeb: 81

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Centrum "PRO" Boskovice

Azylové domy

Telefon: 516 411 966

Email: matka-dite.boskovice@blansko.charita.cz

Dukelská 2265/12b, Boskovice, Boskovice 68001

Poskytujeme ubytování na přechodnou dobu, pomoc a podporu matkám s dětmi a těhotným ženám v nepříznivé soc. situaci.

více informací

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Centrum PRO Blansko

Azylové domy

Telefon: 516 411 400

Email: matka-dite@blansko.charita.cz

Sladkovského 1860/2b, Blansko, Blansko 67801

V Azylovém domě nabízíme matkám a ženám s dětmi podporu a odbornou pomoc při řešení obtížné životní situace. Učíme je soběstačnosti, aby dokázaly sobě i dětem vytvořit harmonický a stabilní domov a uměly samostatně řešit každodenní problémy. Pomáháme matkám s dětmi najít nový domov.

více informací

Domov na Jarošce, příspěvková organizace

Domov na Jarošce, příspěvková organizace

Domovy se zvláštním režimem

Telefon: 518306901

Email: reditel@domovjaroska.cz

Domov poskytuje celoroční pobytovou soc. službu osobám s chronickým duševním onemocněním (schizofrenie, alkoholová demence...) starším 40. let, kteří se nachází v nepříznivé soc. situaci a potřebují pomoc jiné osoby. Hlavními zásadami jsou individ. přístup, respekt osobnosti a profesionální přístup.

více informací

Emin zámek, příspěvková organizace

Emin zámek, příspěvková organizace Hrušovany nad Jevišovkou

Domovy se zvláštním režimem

Telefon: 702 092 362

Email: martinovicova@eminzamek.cz

Šanov 275, Šanov, Šanov 67167

Poskytujeme sociální služby osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb. Služba je poskytována od 18 let věku.

více informací

Společnost Podané ruce o.p.s.

Přechodové byty v Brně

Chráněné bydlení

Telefon: 777 916 258

Email: prechodovebyty@podaneruce.cz

Bayerova 575/5, Veveří, Brno 60200

Merhautova 1010/140, Černá Pole, Brno 61300

Služba je určena lidem s duševním onemocněním (specificky s diagnózou závislosti primárně na nelegálních drogách), kteří jsou bezprostředně ohroženi bezdomovectvím a mají zájem aktivně řešit svoji situaci. Služba je poskytována ve 2 bytech 1 + 1 v běžné bytové zástavbě.

více informací

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Břeclav

Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav

Kontaktní centra

Telefon: 519322842

Email: hana.hajduchova@breclav.charita.cz

Stromořadní 597/9, Břeclav, Břeclav 69002

Hlavní metodou práce je přístup vedoucí k méně rizikovému chování a snižování škod způsobených užívání drog. Současně jsou s uživateli služeb vedeny motivační rozhovory a je jim poskytováno poradenství. Cílem je především podpora a udržení zdraví ve všech jeho podobách

více informací

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Kontaktní adiktologické centrum Vážka 

Kontaktní centra

Telefon: 518343842

Email: k-centrum@hodonin.charita.cz

Pančava 687/56, Hodonín, Hodonín 69501

VÝMĚNA = možnost vyměnit použitý injekční materiál za sterilní + distribuce harm reduction materiálu
KONTAKTNÍ MÍSTNOST = možnost využít hygienický servis, potravinový servis, klubovnu, počítač
TERÉN = přijedeme za vámi J
PORADENSTVÍ po domluvě s klientem (volejte, pište, přijďte si domluvit ter

více informací

DROM, romské středisko

Kontaktní centrum DROM

Kontaktní centra

Telefon: 730163125

Email: lucie.dolezalova@drom.cz

Bratislavská 227/41, Zábrdovice, Brno 60200

Posláním kontaktního centra je snižování zdravotních a sociálních rizik u uživatelů drog, jejich rodin a jejich blízkého okolí. Usilujeme o změnu rizikového chování
a stabilizaci zdravotního stavu, zejména u nitrožilních uživatelů drog ve vyloučené lokalitě.

více informací

Charita Kyjov

Kontaktní centrum - víceúčelová drogová služba

Kontaktní centra

Telefon: 777805002

Email: k.centrum@kyjov.charita.cz

třída Palackého 194/30, Kyjov, Kyjov 69701

Hutník 1495, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou 69801

K-centrum je víceúčelová drogová služba. Našim posláním je minimalizace zdravotních a sociálních rizik (programy HR) u uživatelů návykových látek včetně alkoholu, jejich podpora a motivace ke změně životního stylu a ochrana společnosti před možnými negativními důsledky užívání návykových látek.

více informací

RENADI, o.p.s.

Kontaktní centrum Renadi

Kontaktní centra

Telefon: 605329892

Email: renadi@renadi.cz

Bratislavská 183/2, Zábrdovice, Brno 60200

Poskytujeme anonymně psychologické (kontrolované pití, podpora) a sociální poradenství (sociální dávky, dluhy, práce, bydlení) osobám závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, návykových lécích a hazardních hrách. Klademe důraz na bezpečné neodsuzující prostředí s respektem k přání klienta.

více informací

Společnost Podané ruce o.p.s.

Kontaktní centrum v Brně

Kontaktní centra

Telefon: 543 249 343

Email: kcentrum.br@podaneruce.cz

Vídeňská 225/3, Štýřice, Brno 63900

Služba poskytuje kontaktní a poradenské služby uživatelům návykových látek a jejich blízkým ve městě Brně. Je primárně zaměřena na minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů spojených s užíváním návykových látek a na podporu motivace ke změně životního stylu.

více informací

Společnost Podané ruce o.p.s.

Kontaktní centrum ve Znojmě

Kontaktní centra

Telefon: 777 916 270

Email: kcentrum.zn@podaneruce.cz

Horní Česká 236/4, Znojmo, Znojmo 66902

Služba poskytuje kontaktní a poradenské služby uživatelům návykových látek a jejich blízkým v ORP Znojmo. Je primárně zaměřena na minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů spojených s užíváním návykových látek a na podporu motivace ke změně životního stylu.

více informací

Společnost Podané ruce o.p.s.

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji

Kontaktní centra

Telefon: 541 227 704

Email: terapie.jmk@podaneruce.cz

Hilleho 1842/5, Černá Pole, Brno 60200

náměstí Čsl. armády 1/2a, Vyškov-Město, Vyškov 68201

Fügnerova 916/1, Blansko, Blansko 67801

Služba je určena pro ambulantní léčbu klientů, kteří se potýkají s drogovou závislostí a alkoholismem.Klienti substitučního programu patří mezi těžké uživatele heroinu, prioritním cílem programu je začlenit tyto uživatele do substituční léčby, která jednoznačně snižuje zdravotní i sociální rizika.

více informací