Klíčové slovo: Mentální postižení

Vyhledat
km

Počet nalezených služeb: 106

Centrum denních služeb

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Centra denních služeb

Telefon: 739 389 088

Email: svobodova.m@cssznojmo.cz

Mikulášské náměstí 482/12, Znojmo, 66902 Znojmo

Posláním Centra denních služeb je nabízení individuální podpory a pomoci osobám, které splňují cílovou skupinu. Za pomoci sociální služby mohou tyto osoby i nadále žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a udržovat vztahy, které jsou pro ně důležité.

více informací

Centrum denních služeb Letovice

Diakonie ČCE - středisko v Brně

Centra denních služeb

Telefon: 739 244 873

Email: cdsl@diakoniebrno.cz

Alšova 635/3, Letovice, 67961 Letovice

Posláním Centra denních služeb Letovice je nabídnout lidem s lehkým a středním mentálním a kombinovaným postižením podporu při upevňování a rozvoji jejich stávajících schopností a dovedností v navazování, udržení a rozvoji společenských kontaktů, sebeobsluze a smysluplném využití volného času.

více informací

Emanuel Boskovice

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Centra denních služeb

Telefon: 516 454 604

Email: emanuel.boskovice@blansko.charita.cz

U Lázní 1734/2, Boskovice, 68001 Boskovice

Klademe důraz na rozvoj osobnosti, jedinečnosti, schopností a dovedností s ohledem na specifické potřeby uživatele. Posilujeme sociální adaptibilitu, samostatnost, pomáháme zdokonalovat prvky komunikace. Naším cílem je uživatel, který pozná pocit vlastního úspěchu.

více informací

Centrum denních služeb

Liga vozíčkářů, z. ú.

Centra denních služeb

Telefon: 702 020 744

Email: tereza.ulbrichova@ligavozic.cz

Bzenecká 4226/23, Židenice, 62800 Brno

Služba je určena dospívajícím a dospělým lidem s postižením či znevýhodněním – resp. pro osoby se sníženou soběstačností, které nenachází uplatnění na otevřeném či chráněném trhu práce ani v sociálně terapeutických dílnách a které potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby během dne. Služba je poskytována ambulantní formou, a proto není určena osobám, které nemohou z jakýchkoli důvodů do služby docházet či dojíždět a aktivně se účastnit chodu Centra denních služeb.

více informací

Denní stacionář Mikulov

BILICULUM, z.ú.

Denní stacionáře

Telefon: 778 489 811

Email: info@biliculum.cz

Růžová 561/1, Mikulov, 69201 Mikulov

Denní stacionář Mikulov je zařízení denní péče pro osoby s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra ve věku od 3 do 65 let. Služba je poskytována ambulantní formou v čase 7:00 do 17:00 od pondělí do pátku. Oblast působnosti je celý Jihomoravský kraj.

více informací

DS

Centrum Kociánka

Denní stacionáře

Telefon:

Email:

Kociánka 93/2, Královo Pole, 61200 Brno

Sviny 13, 59401 Sviny

více informací

Stacionář Vlaštovka

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.

Denní stacionáře

Telefon: 774 650 134

Email: tlachova@cprhodonin.cz

Anenská 4003/9, Hodonín, 69501 Hodonín

Uživatelům od 1 roku do 26 let s kombinovaným, mentálním, tělesným a zdravotním postižením převážně s poruchou autistického spektra poskytujeme odbornou péči, fyzioterapii, podpůrné terapie a povinné školní vzdělávání. Zajišťujeme svozovou službu do stacionáře a zpět domů.

více informací

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Nojmánek

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Denní stacionáře

Telefon: 541421917

Email: mazurova@cssbrno.cz

Neumannova 251/11, Pisárky, 60200 Brno

Prostřednictvím skupinové či individuální podpory v zájmových kroužcích a pomocí dalších různorodých aktivit s uživateli sociální služby se zařízení zaměřuje na zdokonalování znalostí a dovedností vedoucí k seberealizaci, soběstačnosti a samostatnosti v přirozeném sociálním prostředí.

více informací

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Srdíčko

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Denní stacionáře

Telefon: 541421917

Email: mazurova@cssbrno.cz

Šelepova 2231/5, Žabovřesky, 60200 Brno

Podporujeme samostatnost, soběstačnost a prosazování vlastní vůle uživatelů na základě jejich individuálních potřeb a možností, zájmů a zálib. Učíme uživatele chápat svět kolem nás a společně v něm žít.Podporujeme osoby s mentál. postižením tak, aby jejich závislost na rodině a okolí byla minimální.

více informací

Domov pro osoby se zdravotním postižením- Gaudium

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Denní stacionáře

Telefon: 541421917

Email: mazurova@cssbrno.cz

Schodová 1292/18, Černá Pole, 60200 Brno

Zkvalitňujeme život osob s mentálním postižením a zároveň se snažíme o jejich začlenění do široké společnosti, aby mohli vést plnohodnotný, radostný život.Vycházíme z individuálních přání a potřeb našich uživatelů s přihlédnutím k nejnovějším speciálně pedagogickým i psychologickým poznatkům.

více informací

Denní stacionář Narnie pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Denní stacionáře

Telefon: 519419848

Email: reditel@betlem.org

Morkůvky 129, 69172 Morkůvky

V denním stacionáři poskytujeme dětem a mladým lidem s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením podporu, která jim pomáhá navazovat a udržovat osobní vztahy a realizovat právo na vzdělání. S rodinou, školou a odborníky usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a setrvání v domácím prostředí.

více informací

Denní stacionář sv. Damiána Znojmo

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo

Denní stacionáře

Telefon: 604 294 184

Email: damian@znojmo.charita.cz

Mašovická 3167/10, Znojmo, 66902 Znojmo

Lidem s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem ve věku 7 až 64 let poskytujeme pomoc a podporu při zajišťování základních potřeb. Dále zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, udržujeme i rozvíjíme schopnosti a dovednosti, které vedou ke zlepšení kvality běžného života.

více informací

EFFETA denní stacionář Brno

Diecézní charita Brno - Služby Brno

Denní stacionáře

Telefon: 544423044

Email: karel.weishaupel@brno.charita.cz

Strnadova 2414/14, Líšeň, 62800 Brno

Služba poskytuje dospělým lidem s lehkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením možnost se aktivně zapojovat do denních aktivit. Služby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti klientů, nabídku aktivního a zajímavého naplnění času a na začleňování klientů do běžné společnosti.

více informací

Domov OLGA

Hnutí Humanitární Pomoci

Denní stacionáře

Telefon: 516418727

Email: olga@hhp.cz

L. Janáčka 2184/15, Blansko, 67801 Blansko

Denní stacionář umožňuje svým klientům pravidelnou docházku a pravidelný kontakt se společností a rozvíjení sociálních a pracovních návyků. Umožňujeme klientům smysluplným způsobem strávit tu část dne, kterou zdraví lidé zpravidla tráví v zaměstnání.

více informací

Stacionář Toník

Charita Veselí nad Moravou

Denní stacionáře

Telefon: 518322390

Email: stacionar.tonik@veselinm.charita.cz

Kollárova 1235, Veselí nad Moravou, 69801 Veselí nad Moravou

Denní stacionář Toník nabízí dětem a mladým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením individuální pomoc a podporu, rozvíjení osobnosti člověka a stávajících schopností jak po stránce duševní, tak i fyzické. Pečujeme o vlastní osobu a věnujeme se aktivizaci postižených osob.

více informací

Denní stacionář Brno Božetěchova

Ruka pro život o.p.s.

Denní stacionáře

Telefon: 733158496

Email: info@rukaprozivot.cz

Božetěchova 11/15, Královo Pole, 61200 Brno

Denní stacionář Brno Božetěchova je určen lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let včetně osob s poruchou autistického spektra. Služba je poskytována celoročně, ve všední dny od 7 – 16 hodin. Denní kapacita je 12 uživatelů.

více informací

Stacionář Veleta

Sdružení Veleta, z.s.

Denní stacionáře

Telefon: 777794580

Email: kretikj@seznam.cz

Libušina třída 570/13, Kohoutovice, 62300 Brno

Denní stacionář je určen pro dospělé občany z Brna a okolí s mentálním či kombinovaným postižením. Nabízí pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílit samostatnost klientů a jejich integraci do běžné společnosti.

více informací

Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace

Denní stacionáře

Telefon: 517333910

Email: stacionar@socialnisluzbyvyskov.info

Purkyňova 235/36, Nosálovice, 68201 Vyškov

Podporujeme a rozvíjíme soběstačnost osob s mentálním, případně i s přidruženým lehčím tělesným postižením ve věku 18 - 50 let, které žijí v přirozeném prostředí rodiny, a které bez pomoci nejsou schopny samostatně žít. Předpokladem je stabilizovaný zdravotní stav.

více informací

Odbor sociálních služeb - DENNÍ STACIONÁŘ

Statutární město Brno

Denní stacionáře

Telefon: 541 428 411

Email: illeovamartina@krpole.brno.cz

Kabátníkova 220/8, Ponava, 60200 Brno

Denní stacionář je zařízení pro seniory, kteří potřebují péči druhé osoby, a nemohou nebo nechtějí z různých důvodů zůstávat sami doma v době, kdy je pečující osoba v zaměstnání nebo si potřebuje odpočinout. Denní stacionář je také určen pro všechny, kdo žijí osaměle.

více informací

Denní stacionář Břežany

Zámek Břežany, příspěvková organizace

Denní stacionáře

Telefon: 515277111

Email: dsbrezany@zamekbrezany.cz

Břežany 1, 67165 Břežany

Služba je určena lidem s mentálním postižením od 6 let věku a zaměřuje se na podporu samostatnosti a soběstačnosti. Ve spolupráci s rodinou klademe důraz na individuální možnosti a potřeby klientů a rozvíjíme nebo udržujeme jeho dovednosti a manuální schopnosti včetně užití moderních technologií.

více informací