Klíčové slovo: Bezbariérový byt

Vyhledat
km

Počet nalezených služeb: 33

Přechodové byty v Brně

agapo

Chráněné bydlení

Bayerova 575/5, Veveří, Brno 60200

Merhautova 1010/140, Černá Pole, Brno 61300

Služba je určena lidem s duševním onemocněním (specificky s diagnózou závislosti primárně na nelegálních drogách), kteří jsou bezprostředně ohroženi bezdomovectvím a mají zájem aktivně řešit svoji situaci. Služba je poskytována ve 2 bytech 1 + 1 v běžné bytové zástavbě.

více informací


Poradna a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek PAPRSEK

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub PAPRSEK

Odborné sociální poradenství

Lípová 364/2, Brňany, Vyškov 68201

Poskytujeme poradenství v oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením a seniory, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Doprovázíme klienty na úřady, pomáháme s vyplňováním tiskopisů, se sepsáním odvolání, námitek, správních žalob, návrhů na zbavení svéprávnosti. Vydáváme odborné publikace.

více informací


Poradna a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek PAPRSEK

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub PAPRSEK

Osobní asistence

Lípová 364/2, Brňany, Vyškov 68201

Pomocí osobní asistence měníme kvalitu života našich klientů zejména tím, že je přibližuje k životu, který žijí běžně jejich zdraví vrstevníci – zůstávají doma, navštěvují přátele, sousedy a kamarády, chodí do školy, do zaměstnání, na výlety, za kulturou, sportovat ...

více informací


CHB

Centrum Kociánka

Chráněné bydlení

Kociánka 93/2, Královo Pole, Brno 61200

Stamicova 827/11, Kohoutovice, Brno 62300

více informací


Chráněné bydlení Mirandie

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Chráněné bydlení

Brumovice 438, Brumovice 69111

Dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením umožňujeme bydlet ve dvou samostatných domácnostech zapojených do přirozeného prostředí obce. Pomáháme jim rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a ke každému přistupujeme s ohledem na jeho osobnost a individuální potřeby.

více informací


Chráněné bydlení Arkénie

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Chráněné bydlení

Brumovice 396, Brumovice 69111

Dospělým lidem s mentálním postižením umožňujeme bydlet v malé domácnosti v přirozeném prostředí obce. Pomáháme jim rozvíjet schopnosti, používat dovednosti a naplňovat představy. Při poskytování služby spolupracujeme s jejich rodinami, přáteli, místní komunitou a odborníky.

více informací


Chráněné bydlení Letovice

Diakonie ČCE - středisko v Brně

Chráněné bydlení

Alšova 635/3, Letovice, Letovice 67961

Chráněné bydlení Letovice nabízí možnost lidem s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením naučit se žít co nejvíce samostatně, a to formou skupinového bydlení v domácnosti, která se přibližuje běžnému způsobu života. Nabízí při tom asistenci a nácvik zvládání každodenních činností.

více informací


Chráněné bydlení Ovečka

Diakonie ČCE - středisko v Brně

Chráněné bydlení

Hrnčířská 894/27, Veveří, Brno 60200

Posláním Chráněného bydlení Ovečka je umožnit dospělým lidem s dlouhodobým duševním onemocněním (psychotické, afektivní a úzkostné poruchy) žít běžným způsobem života v bezpečném domácím prostředí a podporovat a nacvičovat jejich soběstačnost, aby se mohli osamostatnit a žít v přirozeném prostředí.

více informací


Chráněné bydlení Nosislav

Diakonie ČCE - středisko v Brně

Chráněné bydlení

Vinohradská 486, Nosislav, Nosislav 69164

Chráněné bydlení Nosislav je určené osobám se středním a těžkým postižením ve věku nad 40 let, kteří jsou v důsledku svého postižení ve své soběstačnosti omezeni tak, že nemohou samostatně bydlet ve své vlastní domácnosti, a potřebují podporu a asistenci při zvládání běžných aktivit a činností.

více informací