Klíčové slovo:

Vyhledat
km

Počet nalezených služeb: 505

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

Domovy pro seniory

Strážovská 1095/1, Kyjov, Kyjov 69701

U uživatelů v Domově pro seniory se snažíme o udržení co největší míry soběstačnosti, respektujeme jejich individualitu při zachování sociálních kontaktů a podpory společenského života. V průběhu roku pořádáme různé kulturní a společenské akce, do kterých se uživatelé mají možnost aktivně zapojit.

více informací


Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

Odlehčovací služby

Strážovská 1095/1, Kyjov, Kyjov 69701

U uživatelů na Odlehčovací službě se snažíme o udržení míry jejich schopností tak, aby byla podpora uživateli poskytována jako v domácím prostředí včetně dodržování jeho zvyklostí, pečující personál zapojuje uživatele do nabízených aktivit.

více informací


Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

Domovy se zvláštním režimem

Strážovská 1095/1, Kyjov, Kyjov 69701

V roce 2015 jsme získali pro službu Domov se zvláštním režimem certifikát kvality poskytování sociální služby Vážka, který uděluje Česká Alzheimerovská společnost. V průběhu roku pořádáme různé kulturní a společenské akce. Pro snadnější orientaci uživatelů máme každé podlaží barevně rozlišeno.

více informací


Centrum sociálních služeb Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim

Pečovatelská služba

Jungmannova 950/28, Kuřim, Kuřim 66434

Jungmannova 950/28, Kuřim, Kuřim 66434

Zahradní 1275/10, Kuřim, Kuřim 66434

Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Pomáháme i imobilním i umírajícím občanům do večerních hodin po celý týden v celé ORP Kuřimi.

více informací


Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Denní stacionáře

třída Palackého 67/7, Kyjov, Kyjov 69701

třída Palackého 67/7, Kyjov, Kyjov 69701

třída Palackého 67/7, Kyjov, Kyjov 69701

Naše služba je zaměřena na seniory nad 65 let a osoby zdravotně postižené nad 19 let z Kyjova a okolních obcí. Uživatelé nabízíme odvoz do/ze služby, stravu ve formě obědů v jídelně DPS, cvičení v tělocvičně a využití kulturních akcí pořádaných ve městě Kyjově a okolí nebo zaměstnanci DS.

více informací


Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Osobní asistence

třída Palackého 67/7, Kyjov, Kyjov 69701

Terénní péče je zajišťována přímo v domácnostech uživatel, včetně jejich domácností v bytech zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Kyjově a je poskytována nepřetržitě 7 dní v týdnu v dohodnutých intervalech.
Denní okamžitá maximální kapacita osobní asistence jsou 3 uživatelé.

více informací


Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Pečovatelská služba

třída Palackého 67/7, Kyjov, Kyjov 69701

Pečovatelskou službu poskytujeme obyvatelům města Kyjova v domácím prostředí i v bytech zvláštního určení po 7 dnů v týdnu v době od 7.00 do 20.00 hodin, včetně svátků. Ambulantní formu službu zajišťujeme v DPS ve středisku osobní hygieny v pracovní dny, v době od 7.00 do 15.00 hodin.

více informací


Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

třída Palackého 67/7, Kyjov, Kyjov 69701

Naše služba pomáhá rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poskytujeme také služby právníka, které mohou naši uživatelé využívat bezplatně. Součástí naší služby je i psycholog, který zajištuje skupinové intervence, ale i individuální konzultace, které mohou uživatelé využít.

více informací